English   TiếngViệt  
Bạn cần cài đặt Flash Player để xem Video!!!
Giới thiệu các bộ phim 4D và 3D movie ride (Phần 2)
Giới thiệu các bộ phim 4D và 3D movie ride (Phần 1)
Phóng sự phim 3,4D
Giới thiệu ALTA
  Giải trình kết quả kinh doanh Công ty mẹ Quý III/2018
  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
  DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
  Giải trình kết quả kinh doanh Công ty mẹ Quý II/2018
  Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất Quý II/2018
  DN-BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
  Ngị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Văn Hoá Tân Bình
  Công Bố Thông Tin Bất Thường
  ALTA - Báo cáo thường niên năm 2017
 Tỷ giá ngoại tệ
 Giá vàng
 Thời tiết
 Sổ số kiến thiết
 Xem tỉ số bóng đá
 Truyền hình
 Tuyến xe buýt
 Chứng Khoán TP.HCM
 Chứng Khoán Hà Nội
 Lịch tàu xe, máy bay, tàu biển
 Lịch cúp điện, nước
Tin tức > Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018

Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018

1. Công bố thông tin

2. Nghị Quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018

Tin tức cùng loại khác:
Biên bản Đại hội Cổ đông thưởng niên năm 2018
Tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên 2018
Công bố thông tin đường dẫn tham khảo tài liệu ĐHCĐ 2018
Mẫu Giấy Ủy quyền Tham dự Đại hội cổ đông Thường Niên 2018
Báo cáo tài chính riêng năm 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất 2017
Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018
Bảng cân đối kế toán và giải trình kết quả kinh doanh Q3/2017 - Công ty mẹ
Bảng cân đối kế toán và giải trình kết quả kinh doanh Q3/2017 - Hợp nhất
Công bố thông tin về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
Sao Vàng Đất Việt
Doanh Nghiệp Xanh
Doanh Nghiệp Uy Tín Chất Lượng
ALTA - GIC 2009
Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín.
  Báo cáo tàim chính hợp nhất Cty CPVH Tân Bình (30/08/2013)
  Báo cáo tài chính Cty CPVH Tân Bình (30/08/2013)
  Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2013(22/08/2013)
  Báo cáo tài chính quý II/2013(22/08/2013)
  CBTT_Báo Cáo tài chính quý II/2013(22/08/2013)
  Giải trình kết quả kinh doanh quý II/2013(22/08/2013)
  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2013(20/05/2013)
  Báo cáo tài chính Quý I 2013(20/05/2013)
  Giải trình kết quả kinh doanh quý I 2013(20/05/2013)
  Báo cáo thường niên 2012 (02/05/2013)

 Hỗ Trợ Online

 

Thành viên Alta Đối tác liên kết