English   TiếngViệt  
Bạn cần cài đặt Flash Player để xem Video!!!
Giới thiệu các bộ phim 4D và 3D movie ride (Phần 2)
Giới thiệu các bộ phim 4D và 3D movie ride (Phần 1)
Phóng sự phim 3,4D
Giới thiệu ALTA
  Giải trình kết quả kinh doanh Công ty mẹ Quý II/2018
  Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất Quý II/2018
  DN-BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
  Ngị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Văn Hoá Tân Bình
  Công Bố Thông Tin Bất Thường
  ALTA - Báo cáo thường niên năm 2017
  Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình
  Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình - 04.2018
  Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018
 Tỷ giá ngoại tệ
 Giá vàng
 Thời tiết
 Sổ số kiến thiết
 Xem tỉ số bóng đá
 Truyền hình
 Tuyến xe buýt
 Chứng Khoán TP.HCM
 Chứng Khoán Hà Nội
 Lịch tàu xe, máy bay, tàu biển
 Lịch cúp điện, nước
Tin tức

Giải trình chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán BC riêng 2017

Download

Chi tiết

Giải trình chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán BC hợp nhất 2017

Download

Chi tiết

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 2017

Download

Chi tiết

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2017

Download

Chi tiết

Công bố thông tin về việc thành lập công ty con

Công bố thông tin thành lập công ty con - Công ty TNHH MTV Phát triển Phần mềm Âu Lạc

1. Quyết định thành lập công ty con

2. Công bố thông tin về việc thành lập công ty con

Chi tiết

Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán về ngày chốt sổ chi cổ tức 2016

Download

Chi tiết

Báo cáo tinh hình quản trị công ty niêm yết - 6 Tháng đầu năm 2017

Download

Chi tiết

Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 1.2017

1. Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 1/2017

2. Công văn giải trình kết quả kinh doanh công ty mẹ Quý 1.2017

Chi tiết

Báo cáo tài chính hợp nhất Q1.2017

1. Báo cảo tài chính hợp nhất Q1.2017

2. Công văn Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất Q1.2017

Chi tiết

Báo cáo thường niên 2016

1. Công bố thông tin

2. Báo cáo thường niên 2016 (phần 1)

Báo cáo thường niên 2016 (phần 2)

Báo cáo thường niên 2016 (phần cuối)

Chi tiết

Trang: Đầu<<123 45678910>> Cuối

Sao Vàng Đất Việt
Doanh Nghiệp Xanh
Doanh Nghiệp Uy Tín Chất Lượng
ALTA - GIC 2009
Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín.
  Báo cáo tàim chính hợp nhất Cty CPVH Tân Bình (30/08/2013)
  Báo cáo tài chính Cty CPVH Tân Bình (30/08/2013)
  Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2013(22/08/2013)
  Báo cáo tài chính quý II/2013(22/08/2013)
  CBTT_Báo Cáo tài chính quý II/2013(22/08/2013)
  Giải trình kết quả kinh doanh quý II/2013(22/08/2013)
  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2013(20/05/2013)
  Báo cáo tài chính Quý I 2013(20/05/2013)
  Giải trình kết quả kinh doanh quý I 2013(20/05/2013)
  Báo cáo thường niên 2012 (02/05/2013)

 Hỗ Trợ Online

 

Thành viên Alta Đối tác liên kết