English   TiếngViệt  
Bạn cần cài đặt Flash Player để xem Video!!!
Giới thiệu các bộ phim 4D và 3D movie ride (Phần 2)
Giới thiệu các bộ phim 4D và 3D movie ride (Phần 1)
Phóng sự phim 3,4D
Giới thiệu ALTA
  Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018
  Bảng cân đối kế toán và giải trình kết quả kinh doanh Q3/2017 - Công ty mẹ
  Bảng cân đối kế toán và giải trình kết quả kinh doanh Q3/2017 - Hợp nhất
  Công bố thông tin về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
  Giải trình chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán BC riêng 2017
  Giải trình chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán BC hợp nhất 2017
  Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 2017
  Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2017
  Công bố thông tin về việc thành lập công ty con
  Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán về ngày chốt sổ chi cổ tức 2016
 Tỷ giá ngoại tệ
 Giá vàng
 Thời tiết
 Sổ số kiến thiết
 Xem tỉ số bóng đá
 Truyền hình
 Tuyến xe buýt
 Chứng Khoán TP.HCM
 Chứng Khoán Hà Nội
 Lịch tàu xe, máy bay, tàu biển
 Lịch cúp điện, nước
Tin tức

Mẫu Phiếu biểu quyết DHCD 2017

Download

Chi tiết

Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHCD thường niên năm 2017

Download

Chi tiết

Tài liệu Đại Hội Cổ Đông năm 2017

1. Thư ngỏ của Chủ tịch HĐQT công ty ALTA

2. Chương trình Đại Hội Cổ Đông ALTA 2017

3. Thông báo của Hội đồng quản trị về các điều kiện, tiêu chuẩn đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2017 - 2022).

 4. Tờ trình của Hội đồng quản trị

5. Báo cáo của Ban giám đốc điều hành

6. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị

7. Báo cáo của Ban kiểm soát Thẩm định kết quả tài chính công ty năm 2016

Chi tiết

TB về Báo cáo không còn là cổ đông lớn - Cty CP Đầu tư TTN

1. Báo cáo về ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng của Công ty Cổ phần Đầu tư TTN Việt Nam

2. Thông báo của Công ty ALTA về Báo cáo về ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn của Công Ty Cổ phần Đầu tư TTN Việt Nam.

Chi tiết

Báo cáo tài chính hợp nhất 2016

Download

Chi tiết

Báo cáo tài chính riêng 2016

download

Chi tiết

Thông báo mời họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2017

download

Chi tiết

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHCD 2017

download

Chi tiết

ALTA-Bao cao tai chinh Hop nhat Quy 4 nam 2016

download

Chi tiết

ALTA-Bao cao tai chinh Quy 4 nam 2016

download

Chi tiết

Trang: Đầu<<123 45678910>> Cuối

Sao Vàng Đất Việt
Doanh Nghiệp Xanh
Doanh Nghiệp Uy Tín Chất Lượng
ALTA - GIC 2009
Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín.
  Báo cáo tàim chính hợp nhất Cty CPVH Tân Bình (30/08/2013)
  Báo cáo tài chính Cty CPVH Tân Bình (30/08/2013)
  Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2013(22/08/2013)
  Báo cáo tài chính quý II/2013(22/08/2013)
  CBTT_Báo Cáo tài chính quý II/2013(22/08/2013)
  Giải trình kết quả kinh doanh quý II/2013(22/08/2013)
  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2013(20/05/2013)
  Báo cáo tài chính Quý I 2013(20/05/2013)
  Giải trình kết quả kinh doanh quý I 2013(20/05/2013)
  Báo cáo thường niên 2012 (02/05/2013)

 Hỗ Trợ Online

 

Thành viên Alta Đối tác liên kết