English   TiếngViệt  
Bạn cần cài đặt Flash Player để xem Video!!!
Giới thiệu các bộ phim 4D và 3D movie ride (Phần 2)
Giới thiệu các bộ phim 4D và 3D movie ride (Phần 1)
Phóng sự phim 3,4D
Giới thiệu ALTA
  Giải trình kết quả kinh doanh Công ty mẹ Quý III/2018
  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
  DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
  Giải trình kết quả kinh doanh Công ty mẹ Quý II/2018
  Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất Quý II/2018
  DN-BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
  Ngị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Văn Hoá Tân Bình
  Công Bố Thông Tin Bất Thường
  ALTA - Báo cáo thường niên năm 2017
 Tỷ giá ngoại tệ
 Giá vàng
 Thời tiết
 Sổ số kiến thiết
 Xem tỉ số bóng đá
 Truyền hình
 Tuyến xe buýt
 Chứng Khoán TP.HCM
 Chứng Khoán Hà Nội
 Lịch tàu xe, máy bay, tàu biển
 Lịch cúp điện, nước
Tin tức

Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 1.2017

1. Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 1/2017

2. Công văn giải trình kết quả kinh doanh công ty mẹ Quý 1.2017

Chi tiết

Báo cáo tài chính hợp nhất Q1.2017

1. Báo cảo tài chính hợp nhất Q1.2017

2. Công văn Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất Q1.2017

Chi tiết

Báo cáo thường niên 2016

1. Công bố thông tin

2. Báo cáo thường niên 2016 (phần 1)

Báo cáo thường niên 2016 (phần 2)

Báo cáo thường niên 2016 (phần cuối)

Chi tiết

Công bố thông tin và Nghị quyết kỳ họp thứ nhất của HĐQT

1. Công bố thông tin Nghị quyết kỳ họp thứ nhất của HĐQT

2.  Nghị quyết Hội đồng quản trị

Chi tiết

Công bố thông tin v/v UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2017

Công bố thông tin về việc UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC của ALT năm 2017.

 

Chi tiết

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2017

Download

Chi tiết

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Download

Chi tiết

Danh sách đề cử, ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2017 - 2022)

1. Danh sách đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ V (2017 - 2022)

2. Trích ngang lý lịch Ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2017 - 2022)

3. Trích ngang lý lịch Ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2017 - 2022).

Chi tiết

Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ V

Download

Chi tiết

Mẫu Phiếu biểu quyết DHCD 2017

Download

Chi tiết

Trang: Đầu<<1234 5678910>> Cuối

Sao Vàng Đất Việt
Doanh Nghiệp Xanh
Doanh Nghiệp Uy Tín Chất Lượng
ALTA - GIC 2009
Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín.
  Báo cáo tàim chính hợp nhất Cty CPVH Tân Bình (30/08/2013)
  Báo cáo tài chính Cty CPVH Tân Bình (30/08/2013)
  Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2013(22/08/2013)
  Báo cáo tài chính quý II/2013(22/08/2013)
  CBTT_Báo Cáo tài chính quý II/2013(22/08/2013)
  Giải trình kết quả kinh doanh quý II/2013(22/08/2013)
  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2013(20/05/2013)
  Báo cáo tài chính Quý I 2013(20/05/2013)
  Giải trình kết quả kinh doanh quý I 2013(20/05/2013)
  Báo cáo thường niên 2012 (02/05/2013)

 Hỗ Trợ Online

 

Thành viên Alta Đối tác liên kết