English   TiếngViệt  
Bạn cần cài đặt Flash Player để xem Video!!!
Giới thiệu các bộ phim 4D và 3D movie ride (Phần 2)
Giới thiệu các bộ phim 4D và 3D movie ride (Phần 1)
Phóng sự phim 3,4D
Giới thiệu ALTA
  Giải trình kết quả kinh doanh Công ty mẹ Quý II/2018
  Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất Quý II/2018
  DN-BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
  Ngị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Văn Hoá Tân Bình
  Công Bố Thông Tin Bất Thường
  ALTA - Báo cáo thường niên năm 2017
  Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình
  Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình - 04.2018
  Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018
 Tỷ giá ngoại tệ
 Giá vàng
 Thời tiết
 Sổ số kiến thiết
 Xem tỉ số bóng đá
 Truyền hình
 Tuyến xe buýt
 Chứng Khoán TP.HCM
 Chứng Khoán Hà Nội
 Lịch tàu xe, máy bay, tàu biển
 Lịch cúp điện, nước
Tin tức

Công bố thông tin và Nghị quyết kỳ họp thứ nhất của HĐQT

1. Công bố thông tin Nghị quyết kỳ họp thứ nhất của HĐQT

2.  Nghị quyết Hội đồng quản trị

Chi tiết

Công bố thông tin v/v UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2017

Công bố thông tin về việc UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC của ALT năm 2017.

 

Chi tiết

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2017

Download

Chi tiết

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Download

Chi tiết

Danh sách đề cử, ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2017 - 2022)

1. Danh sách đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ V (2017 - 2022)

2. Trích ngang lý lịch Ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2017 - 2022)

3. Trích ngang lý lịch Ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2017 - 2022).

Chi tiết

Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ V

Download

Chi tiết

Mẫu Phiếu biểu quyết DHCD 2017

Download

Chi tiết

Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHCD thường niên năm 2017

Download

Chi tiết

Tài liệu Đại Hội Cổ Đông năm 2017

1. Thư ngỏ của Chủ tịch HĐQT công ty ALTA

2. Chương trình Đại Hội Cổ Đông ALTA 2017

3. Thông báo của Hội đồng quản trị về các điều kiện, tiêu chuẩn đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2017 - 2022).

 4. Tờ trình của Hội đồng quản trị

5. Báo cáo của Ban giám đốc điều hành

6. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị

7. Báo cáo của Ban kiểm soát Thẩm định kết quả tài chính công ty năm 2016

Chi tiết

TB về Báo cáo không còn là cổ đông lớn - Cty CP Đầu tư TTN

1. Báo cáo về ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng của Công ty Cổ phần Đầu tư TTN Việt Nam

2. Thông báo của Công ty ALTA về Báo cáo về ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn của Công Ty Cổ phần Đầu tư TTN Việt Nam.

Chi tiết

Trang: Đầu<<1234 5678910>> Cuối

Sao Vàng Đất Việt
Doanh Nghiệp Xanh
Doanh Nghiệp Uy Tín Chất Lượng
ALTA - GIC 2009
Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín.
  Báo cáo tàim chính hợp nhất Cty CPVH Tân Bình (30/08/2013)
  Báo cáo tài chính Cty CPVH Tân Bình (30/08/2013)
  Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2013(22/08/2013)
  Báo cáo tài chính quý II/2013(22/08/2013)
  CBTT_Báo Cáo tài chính quý II/2013(22/08/2013)
  Giải trình kết quả kinh doanh quý II/2013(22/08/2013)
  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2013(20/05/2013)
  Báo cáo tài chính Quý I 2013(20/05/2013)
  Giải trình kết quả kinh doanh quý I 2013(20/05/2013)
  Báo cáo thường niên 2012 (02/05/2013)

 Hỗ Trợ Online

 

Thành viên Alta Đối tác liên kết