English   TiếngViệt  
Bạn cần cài đặt Flash Player để xem Video!!!
Giới thiệu các bộ phim 4D và 3D movie ride (Phần 2)
Giới thiệu các bộ phim 4D và 3D movie ride (Phần 1)
Phóng sự phim 3,4D
Giới thiệu ALTA
  Giải trình kết quả kinh doanh Công ty mẹ Quý II/2018
  Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất Quý II/2018
  DN-BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
  Ngị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Văn Hoá Tân Bình
  Công Bố Thông Tin Bất Thường
  ALTA - Báo cáo thường niên năm 2017
  Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình
  Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình - 04.2018
  Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018
 Tỷ giá ngoại tệ
 Giá vàng
 Thời tiết
 Sổ số kiến thiết
 Xem tỉ số bóng đá
 Truyền hình
 Tuyến xe buýt
 Chứng Khoán TP.HCM
 Chứng Khoán Hà Nội
 Lịch tàu xe, máy bay, tàu biển
 Lịch cúp điện, nước
Nhịp cầu đầu tư

Báo cáo tài chánh quý 1 năm 2011 (25/04/2011)

Xem chi tiết

Chi tiết

Các báo cáo kiểm toán năm 2010 (09/04/2011)

Báo Cáo Kiểm Toán Riêng năm 2010

Báo Cáo Kiểm Toán Hợp Nhất năm 2010

Chi tiết

BCTC_Hợp nhất quý 4 năm 2010 (17/02/2011)

Xem Chi Tiêt

Chi tiết

Báo Cáo Tài Chính Quý 4 năm 2010 (25/01/2011)

Xem tại đây

Chi tiết

ALTA_Giai trinh KQKD QIII 2010 (25/11/2010)

Xem Giai Trinh

Chi tiết

ALT_BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT Q3.2010 (18/11/2010)

Xem Giai Trinh

Chi tiết

ALTA_CBTT BCTC QIII NAM 2010 (25/10/2010)

Xem Giai Trinh

Chi tiết

ALT_BAO CAO TAI CHINH QUI III (25/10/2010)

Xem Giai Trinh

Chi tiết

Báo cáo tài chánh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2010 (14/08/2010)

Xem chi tiết

Chi tiết

Báo cáo tài chánh 6 tháng đầu năm 2010 đã soát xét(14/08/2010)

Xem chi tiết

Chi tiết

Trang: Đầu<<10 11 Cuối

Sao Vàng Đất Việt
Doanh Nghiệp Xanh
Doanh Nghiệp Uy Tín Chất Lượng
ALTA - GIC 2009
Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín.
  Báo cáo tàim chính hợp nhất Cty CPVH Tân Bình (30/08/2013)
  Báo cáo tài chính Cty CPVH Tân Bình (30/08/2013)
  Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2013(22/08/2013)
  Báo cáo tài chính quý II/2013(22/08/2013)
  CBTT_Báo Cáo tài chính quý II/2013(22/08/2013)
  Giải trình kết quả kinh doanh quý II/2013(22/08/2013)
  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2013(20/05/2013)
  Báo cáo tài chính Quý I 2013(20/05/2013)
  Giải trình kết quả kinh doanh quý I 2013(20/05/2013)
  Báo cáo thường niên 2012 (02/05/2013)

 Hỗ Trợ Online

 

Thành viên Alta Đối tác liên kết