English   TiếngViệt  
Bạn cần cài đặt Flash Player để xem Video!!!
Giới thiệu các bộ phim 4D và 3D movie ride (Phần 2)
Giới thiệu các bộ phim 4D và 3D movie ride (Phần 1)
Phóng sự phim 3,4D
Giới thiệu ALTA
  Giải trình kết quả kinh doanh Công ty mẹ Quý III/2018
  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
  DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
  Giải trình kết quả kinh doanh Công ty mẹ Quý II/2018
  Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất Quý II/2018
  DN-BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
  Ngị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Văn Hoá Tân Bình
  Công Bố Thông Tin Bất Thường
  ALTA - Báo cáo thường niên năm 2017
 Tỷ giá ngoại tệ
 Giá vàng
 Thời tiết
 Sổ số kiến thiết
 Xem tỉ số bóng đá
 Truyền hình
 Tuyến xe buýt
 Chứng Khoán TP.HCM
 Chứng Khoán Hà Nội
 Lịch tàu xe, máy bay, tàu biển
 Lịch cúp điện, nước
Nhịp cầu đầu tư

Báo Tài Chính Quý I năm 2012 (02/05/2012)

Download

Chi tiết

Nghị Quyết ĐHCĐ năm 2012 Công bố ngày 26/03/2012

Download

Chi tiết

Báo Cáo Kiểm Toán năm 2011(22/03/2012)

Báo cáo riêng V3 năm 2011

Báo cáo hợp nhất năm 2011

Chi tiết

Tài liệu ĐHCĐ năm 2012

Báo cáo thường niên năm 2011

Thư ngỏ HĐQT năm 2012

Chương Trình Đại Hội năm 2012

Tờ trình HĐQT ĐHCĐ năm 2012

Hướng dẫn bầu cử

Báo cáo năm 2012

Quy chế bầu cử 

Trích ngang HĐQT-BKS

 

Chi tiết

Thông Báo mời họp ĐHCĐ năm 2012

Nội dung thông báo

Giấy ủy Quyền tham dự  Đại Hội

Chi tiết

Báo Cáo Tài Chính Quý IV năm 2011 (17/02/2012)

Download

Chi tiết

ALTA_BCTC HỢP NHẤT QUI IV.2011 (17/02/2012)

Download

Chi tiết

Giải Trình Kết Quả Kinh Doanh Hợp Nhất Quý IV Năm 2011 (17/02/2012)

Downlaod

Chi tiết

Alta Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý IV Năm 2011 (Ngày 117/02/2012)

Download

Chi tiết

Báo cáo "Tình Hình Quản Trị Cty Quý IV Năm 2011"

Downlaod

Chi tiết

Trang: Đầu<<12345 678910>> Cuối

Sao Vàng Đất Việt
Doanh Nghiệp Xanh
Doanh Nghiệp Uy Tín Chất Lượng
ALTA - GIC 2009
Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín.
  Báo cáo tàim chính hợp nhất Cty CPVH Tân Bình (30/08/2013)
  Báo cáo tài chính Cty CPVH Tân Bình (30/08/2013)
  Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2013(22/08/2013)
  Báo cáo tài chính quý II/2013(22/08/2013)
  CBTT_Báo Cáo tài chính quý II/2013(22/08/2013)
  Giải trình kết quả kinh doanh quý II/2013(22/08/2013)
  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2013(20/05/2013)
  Báo cáo tài chính Quý I 2013(20/05/2013)
  Giải trình kết quả kinh doanh quý I 2013(20/05/2013)
  Báo cáo thường niên 2012 (02/05/2013)

 Hỗ Trợ Online

 

Thành viên Alta Đối tác liên kết