English   TiếngViệt  
Bạn cần cài đặt Flash Player để xem Video!!!
Giới thiệu các bộ phim 4D và 3D movie ride (Phần 2)
Giới thiệu các bộ phim 4D và 3D movie ride (Phần 1)
Phóng sự phim 3,4D
Giới thiệu ALTA
  Giải trình kết quả kinh doanh Công ty mẹ Quý III/2018
  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
  DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
  Giải trình kết quả kinh doanh Công ty mẹ Quý II/2018
  Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất Quý II/2018
  DN-BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
  Ngị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Văn Hoá Tân Bình
  Công Bố Thông Tin Bất Thường
  ALTA - Báo cáo thường niên năm 2017
 Tỷ giá ngoại tệ
 Giá vàng
 Thời tiết
 Sổ số kiến thiết
 Xem tỉ số bóng đá
 Truyền hình
 Tuyến xe buýt
 Chứng Khoán TP.HCM
 Chứng Khoán Hà Nội
 Lịch tàu xe, máy bay, tàu biển
 Lịch cúp điện, nước
Nhịp cầu đầu tư

Thông báo "Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2012""

Download

Chi tiết

Giải Trình Kết Quả Kinh Doanh Quý 3 năm 2011

Download

Chi tiết

AlTA Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 (15/11/2011)

Download

Chi tiết

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý III năm 2011(15/11/2011)

Download

Chi tiết

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Cty Quí 3 Năm 2011


Chi tiết

Thông Báo chuyển nhượng vốn Cty Alta Tân Đức

Chi tiết

Báo cáo tài chính quí III năm 2011 (24/10/2011)

Xem Chi Tiết

Chi tiết

Thông báo giao dịch cổ phiêú năm 2011

Chi tiết

Báo cáo tài chánh hợp nhất quý II năm 2011(18/08/2011)

Xem chi tiết

Chi tiết

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Tân Bình (ALTA) trân trọng thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ nội dung như sau :

 1.     Tên người thực hiện giao dịch: LA THẾ NHÂN

2.     Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết : Thành viên HĐQT

3.  Mã chứng khoán giao dịch: ALT

4.  Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 208.974CP

5.Số lượng cổ phiếu đăng ký mua : 50.000CP

6.Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 258.974CP

7.Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng cố phiếu nắm giữ

8.Phương thức giao dịch: khớp lệnh   thỏa thuận

9.Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 19/07/2011 đến ngày 19/09/2011

 

                                                                                                    CHỦ  TỊCH HĐQT

                                                                            

 

                                                                                                HOÀNG VĂN ĐIỀU

Chi tiết

Trang: Đầu<<123456 78910>> Cuối

Sao Vàng Đất Việt
Doanh Nghiệp Xanh
Doanh Nghiệp Uy Tín Chất Lượng
ALTA - GIC 2009
Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín.
  Báo cáo tàim chính hợp nhất Cty CPVH Tân Bình (30/08/2013)
  Báo cáo tài chính Cty CPVH Tân Bình (30/08/2013)
  Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2013(22/08/2013)
  Báo cáo tài chính quý II/2013(22/08/2013)
  CBTT_Báo Cáo tài chính quý II/2013(22/08/2013)
  Giải trình kết quả kinh doanh quý II/2013(22/08/2013)
  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2013(20/05/2013)
  Báo cáo tài chính Quý I 2013(20/05/2013)
  Giải trình kết quả kinh doanh quý I 2013(20/05/2013)
  Báo cáo thường niên 2012 (02/05/2013)

 Hỗ Trợ Online

 

Thành viên Alta Đối tác liên kết