TIN TỨC ALTA

ALTA Group

CÔNG TY CỔ PHẦN
VĂN HÓA TÂN BÌNH

TIN TỨC

Tui-phan-huy-sinh-hoc-alta

Alta đi đầu công cuộc sản xuất bao bì nhựa phân hủy sinh học

09/06/2021
Alta đi đầu sản xuất bao bì nhựa có khả năng tự phân hủy trong thời gian ngắn, vừa đảm bảm tính bền vững vừa mang lại hiệu suất cao ...
recycling-zero-waste

Cuộc chiến chống rác thải nhựa

05/06/2021
Việc vận động sử dụng các sản phẩm bao bì nhựa tự phân hủy đã tạo ra những chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của nhiều người dù vẫn còn khó khăn ...