ALTA COMPANY

Công ty CP Văn hóa Tân Bình (ALTA) được thành lập và đăng ký hoạt động kinh doanh tại Việt Nam từ năm 1989. Đến nay, với nỗ lực vượt khó của toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty CP Văn hóa Tân Bình đã phát triển nhanh chóng và tự hào trở thành Công ty cổ phần đầu tiên của Ngành Văn hóa & Thông tin Việt Nam – hoạt động trên Sàn Giao dịch chứng khoản Hà Nội với Mã cổ phiếu niêm yết là ALT

Công ty CP Văn hóa Tân Bình hoạt động đa ngành trên các lĩnh vực bao gồm:

MỤC TIÊU

 • Khuyến khích và đòi hỏi sáng tạo để đáp ứng nhu cầu của Khách hàng, bảo đảm uy tín và chất lượng sản phẩm.
 • Thành công cùng đối tác: Alta quan tâm đến việc xây dựng các mối quan hệ đối tác bền vững dựa trên sự tin cậy và lợi ích hài hòa.
 • Luôn luôn quan tâm xây dựng và phát triển thương hiệu Alta.
 • Lấy hiệu quả làm nền tảng: giúp công ty tăng độ cạnh tranh và góp phần xây dựng cộng đồng.
 • Sẵn sàng thay đổi để sửa chữa, thích nghi và phát triển.
Alta core values
LOGO ALTA

ALTA COMPANY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG

61+Triệu cổ phiếu
300+Nhân viên
3Công ty thành viên
1Công ty liên kết

ĐỊNH HƯỚNG

CHIẾN LƯỢC

Công ty CP Văn hóa Tân Bình lựa chọn chiến lược tăng trưởng tập trung và phát triển bền vững. Chiến lược này đặt trọng tâm vào việc cải tạo, đầu tư chiều sâu, nâng cao chất lượng sản phẩm. Tích cực thay đổi áp dụng các phương thức kinh doanh hiện đại phù hợp cho từng loại sản phẩm, mở mang và phát triển thị trường nội địa và xuất khẩu.

 

Tận dụng tốt tiềm năng trên thị trường nội địa; đồng thời, tìm kiếm những phân khúc thị trường mới, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao khả năng cạnh tranh về chất lượng.

 • Xây dựng thương hiệu ALTA uy tín
 • Cam kết hợp tác chân thành
 • Tạo lập giá trị tốt nhất cho cổ đông và các thành viên
 • Cổ vũ sáng tạo, phối hợp đồng bộ và cải tiến liên tục
 • Bảo đảm chất lượng sản phẩm và không ngừng đáp ứng nhu cầu khách hàng
 • Chuyển đổi hoặc tái lập chuỗi cung ứng
 • Tăng cường hoặc đa dạng các biện pháp bảo vệ người lao động
Alta company

NGUYÊN TẮC

HOẠT ĐỘNG

“Chân thành & Uy tín đồng thời Tôn trọng lợi ích của bạn hàng như chính lợi ích của mình”

Thành tựu hôm nay là nền tảng của phát triển ngày mai

Sẵn sàng thay đổi, thích nghi để phát triển

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

chú nhân

Ông La Thế Nhân

Chủ tịch HĐQT

tv hdqt ALTA

Bà Lại Thị Hồng Điệp

Phó Chủ tịch HĐQT

tv hdqt ALTA

Ông Hoàng Văn Điều

Thành viên HĐQT

tv hdqt ALTA

Ông Hoàng Minh Anh Tú

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Minh Tuấn

Thành viên HĐQT

Ông Trịnh Xuân Quang

Thành viên HĐQT

Ông Đoàn Thanh Hải

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Anh Thuận

Thành viên HĐQT

BAN KIỂM SOÁT

Ông Nguyễn Văn Danh

Trưởng BKS

Bà Thái Thị Phượng

Phó BKS

Bà Quách Thị Mai Trang

Thành viên BKS

LỊCH SỬ

HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN

1989

(13/2/1989)

Thành lập công ty với tên Công ty Văn hóa Tổng hợp Tân Bình

1992

Công ty được đổi tên là Công Ty Văn Hóa và Dịch vụ Tổng Hợp Tân Bình.

1998

Chuyển đổi thành Công ty cổ phần với VĐL 13.347.000.000 đồng

2000

Dự án sản xuất hạt màu chủ – lần đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam, xuất khẩu và bán nội địa – thay thế hàng ngoại nhập.

2014

Thành lập Công ty Alta Plastics

2009

Thành lập Công ty Liên doanh Đan-Việt giữa công ty ALTA và công ty FORMULA sản xuất thẻ thông minh.

2008

Xây dựng rạp 3D TURBORIDE và Laser game lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Thành lập Công ty Alta Media 

2006

DN đầu tiên thuộc ngành in ấn và bao bì xuất khẩu niêm yết cổ phiếu.

2016

Xây dựng Rạp Cinema Turboride và  khu trò chơi giải trí Space Ship tại Khu du lịch Suối tiên.

 

2017

Thành lập công ty Alta Software

2020

Cải tiến, đầu tư chiều sâu, nâng cao chất lượng sản phẩm.

2021

Công ty thực hiện “3 tại chỗ” vừa duy trì sản xuất vừa bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh CoVid-19.