BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH RIÊNG QUÝ I/2024

BCTC 2024

1. Ngày 28/04/2024, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ Qúy I/2024, bao gồm:

  • Bảng CĐKT riêng tại ngày 31/03/2024
  • Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh riêng
  • Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ riêng
  • Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng