Giai_trinh_KQKD_ban_nien_2019_cty_meALTA

Giai_trinh_KQKD_ban_nien_2019_cty_meALTA

Ngày 23/8/2019, Công ty CP Văn hóa Tân Bình có văn bản số 14/2019/CBTT/ALT công bố thông tin Giải trình kết quả kinh doanh Công ty mẹ năm 2019