Ngày 30/3/2021, Công ty CP Văn hóa Tân Bình có văn bản sau:

  • Văn bản số 07/2021/CBTT-ALT công bố thông tin Giải trình kết quả kinh doanh Công ty mẹ năm 2020 trước kiểm toán và sau kiểm toán.
  • Văn bản số 06/2021/VB-ALT về Giải trình kết quả kinh doanh Công ty mẹ năm 2020.