giai trinh ket qua kinh doanh cong ty me ALTA quy iii 2019

giai trinh ket qua kinh doanh cong ty me ALTA quy iii 2019

Ngày 28/10/2019, Công ty CP Văn hóa Tân Bình có văn bản số 15/2019/VB-ALT Về Giải trình kết quả kinh doanh Công ty mẹ Quý 3/2019.