giai trinh ket qua kinh doanh hop nhat quy ii ALTA 2018

giai trinh ket qua kinh doanh hop nhat quy ii ALTA 2018

Ngày 27 tháng 7 năm 2018, Công ty CP Văn hóa Tân Bình có Văn bản số 15/2018/VB-ALT về Giải trình kết quả kinh doanh Hợp nhất Quý II/2018