giai trinh ket qua kinh doanh hop nhat quy iii ALTA 2019

giai trinh ket qua kinh doanh hop nhat quy iii ALTA 2019

Ngày 28/10/2019, Công ty CP Văn hóa Tân Bình có văn bản số 16/19/VB-ALT Về Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất Quý III/2019.