giai trinh ket qua kinh doanh hop nhat quy iv ALTA 2019

giai trinh ket qua kinh doanh hop nhat quy iv ALTA 2019

Ngày 22/01/2020, Công ty CP Văn hóa Tân Bình có văn bản số 02/2020/VB-ALT Về Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất Quý IV/2019.