giai trinh ket qua kinh doanh cong ty me ALTA quy iv 2019

giai trinh ket qua kinh doanh cong ty me ALTA quy iv 2019

Ngày 22/01/2020, Công ty CP Văn hóa Tân Bình có văn bản số 01/2020/VB-ALT Về Giải trình kết quả kinh doanh Công ty mẹ Quý IV/2019.