ALTA Thong bao

Ngày 08/3/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư  thành phố Hồ Chí Minh có văn bản Xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Văn hóa Tân Bình. Theo đó,

Các Ngành nghề được bổ sung như sau:
1. Mã ngành 2023: – Chi tiết: Sản xuất hóa mỹ phẩm.
2. Mã ngành 6201: – Chi tiết: Sản xuất phần mềm phục vụ cho ngành y tế.
3. Mã ngành 6202: – Chi tiết: Sản xuất phần cứng phục vụ cho ngành y tế.
4. Mã ngành 3320: – Chi tiết: Lắp ráp máy sản xuất hóa mỹ phẩm.
5. Mã ngành 4649: – Bán buôn hóa mỹ phẩm.
(Thông tin chi tiết, vui lòng xem file đính kèm)