ALTA LOGO

BÁO CÁO CỔ ĐÔNG

ALTA Group

Ngày 24/12/2021 Cty Cổ phần Văn hóa Tân Bình có nhận được báo cáo của ông Nguyễn Văn Mạnh

  • Nội dung: Về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu.