Ngày 03/07/2021, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố quyết định số 01-06/2021/QĐ-HĐQT-ALTA về việc thôi giữ chức Phó Tổng Giám Đốc , và số 02-06/2021/QĐ-HĐQT-ALTA về việc thôi giữ chức phó tổng giám đốc kinh doanh.

Chi tiết thôi chức Phó Tổng Giám Đốc
Chi tiết

Chi tiết thôi chức Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh
Chi tiết