Ngày 13/1/2023, Công ty CP Văn hóa Tân Bình công bố quyết định số 01/2023/CBTT-ALT về việc công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chánh về thuế.

Chi tiết Quyết định xử phạt hành chánh về thuế ngày 13/1/2023

Chi tiết

Chi tiết Công bố thông tin xử phạt hành chánh về thuế ngày 13/1/2023

Chi tiết