ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ALTA KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ

 

Sáng ngày 26/04, tại Tp.HCM, Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình (ALTA) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023.

IMG_4705-compressed

Chủ tọa Đại Hội Đồng Cổ Đông 2023

Theo báo cáo của Hội đồng Quản trị, năm 2022 Ban Giám đốc Điều hành (BGĐĐH) đã nỗ lực ổn định và phát triển các ngành hoạt động theo chiều hướng mới. BGĐĐH đã xây dựng các phương án sản xuất vừa lấy lại thị trường, khách hàng và năng suất lao động trước nạn dịch vừa tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức và tăng năng suất chiếm lĩnh thị trường mới.

Bên cạnh đó BGĐĐH đã xây dựng một thái độ làm việc đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực cống hiến cho người lao động tại công ty. Đây là những yếu tố quyết định giúp công ty ổn định và phát triển trong năm qua. Đại hội đã đánh giá tổng kết hoạt động quản trị của BGĐĐH về những chuyển biến khá đặc biệt của năm 2022. BGĐĐH đã nhanh chóng linh hoạt trong việc vừa ổn định sản xuất, vừa tăng sản lượng và phát triển thị trường mới với sản phẩm mới.

Hội Đồng Quản Trị

Ban Kiểm Soát

Về chiến lược kinh doanh của công ty cho thấy việc sẽ đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm mới ngành nhựa và công nghệ. Tăng cường đầu tư tài sản và trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh trên cơ sở cải tiến và chế tạo mới. Triển khai quảng cáo thương hiệu với nhiều hình thức công nghệ mới như robot…

Về tình hình tài chính của công ty luôn ổn định, lành mạnh. Doanh thu thuần năm 2022 tăng 19,1% so với năm trước, lợi nhuận sau thuế tăng 58,9%. EPS đạt 1.644 đồng tăng 58,9%. Doanh thu ngành nhựa tuy doanh số ổn định nhưng lợi nhuận biến động do giá nguyên liệu tăng cao do tỷ giá USD tăng mạnh. Ngành sản xuất giấy, thương mại doanh thu bình ổn. Ngành truyền thông, giải trí và các dịch vụ khác đang từng bước khôi phục doanh thu.

IMG_7365

Các Cổ Đông lắng nghe phần trình bày

Về mục tiêu năm 2023, Alta Group đặt mục tiêu quản lý tài chính công ty an toàn, chặt chẽ, nâng cao chất lượng hạch toán và sử dụng vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. Tiếp tục kiện toàn hệ thống quản trị hiện đại. Quan tâm công tác đào tạo liên tục nhằm nâng cao chất lượng lao động. Kiên trì thực hiện cơ chế sáng tạo, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng và tạo ra các chủng loại sản phẩm công nghệ cao phục vụ chiến lược phát triển đồng thời từng bước xây dựng thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu. Tiếp tục cảnh giác phòng chống dịch bệnh, tăng cường sức khỏe nhân viên.

Bên cạnh việc triển khai mục tiêu, thì kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 là triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023. Tập trung đẩy mạnh hoạt động SXKD cốt lõi, trong đó tập trung phát triển các sản phẩm công nghệ sáng tạo. Đầu tư mới, nâng cấp theo hướng hiện đại và tự động hóa hệ thống máy móc thiết bị hiện hữu. Nâng cao hiệu quả SXKD thông qua việc thúc đẩy đổi mới mạnh mẽ phương pháp quản trị và điều hành vận doanh trên nền tảng công nghệ, sáng tạo và chuyển đổi số. Quyết tâm triển khai có lộ trình nhận diện thương hiệu ALTA trên toàn hệ thống. Chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ công nhân, viên chức đồng thời thực hiện các biện pháp khuyến khích động viên đội ngũ sáng tạo, phát huy năng lực để hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra.

Ông Hoàng Minh Anh Tú đang trình bày các giải pháp sản xuất kinh doanh năm 2023

Trong đại hội, BGĐĐH cũng đã giới thiệu chủ trương xây dựng dự án “Nhà Máy Sản Xuất Chế Phẩm Nhựa Sinh Học Hậu Giang”. Đây là một dự án chiến lược nhằm đáp ứng mục tiêu kế hoạch phát triển kinh doanh của công ty.

Đại hội được diễn ra với sự nhất trí đồng thuận cao, các cổ đông đã ủng hộ hoàn toàn các báo cáo của HĐQT, BGĐĐH, BKS và thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023 với tỷ lệ 100% cổ đông tham dư.

Lại Thị Hồng Điệp đang trình bày các vấn đề cần thông qua ở ĐHCĐ 2023

Một số hình ảnh Đại hội

Chủ tịch HĐQT Ông La Thế Nhân

Ông Nguyễn Văn Danh – Trưởng Ban Kiểm Soát

Cổ đông Đoàn Thanh Hải đang trình bày ý kiến với HĐQT

Ông Hoàng Văn Điều đang trình bày ý kiến với HĐQT

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình đã diễn ra thành công tốt đẹp hứa hẹn sẽ gặt hái được nhiều thành quả đáp ứng được lòng tin yêu mà Cổ đông đã gởi trọn niềm tin.