Ngày 14/09/2022, Công ty CP Văn hóa Tân Bình có văn bản số 26/2022/CBTT-ALT về Thay đổi người đại diện pháp luật và điều chỉnh địa chỉ công ty trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Công bố thông tin