THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2024
Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Văn hóa Tân Bình (ALTA) trân trọng kính mời Qúy Cổ đông tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2024 như sau:
  1. Địa điểm: Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới QUEEN PLAZA, 91B2 Phạm Văn Hai, Phường 3, Q.Tân Bình, Tp.HCM.
  2. Thời gian: 9h00 thứ sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2024