ALTA cong bo thong tin duong dan tham khao tai lieu dhcd 2018

ALTA cong bo thong tin duong dan tham khao tai lieu dhcd 2018

Ngày 03/4/2018, Công ty CP Văn hóa Tân Bình có văn bản số 06/2018/CBTT-ALT về Công bố thông tin đường dẫn tham khảo tài liệu ĐHCĐ 2018
trang thông tin điện tử của công ty ALTA  https://alta.com.vn (từ ngày 03/4/2018)