HD-signin-DHCD-2021
Để được tham dự Đại hội cổ đông thường niên trực tuyến 2021 của Công ty CP Văn hóa Tân Bình – Alta, Quý Cổ đông  vui lòng xem trước phần Hướng dẫn và bắt đầu đăng nhập chính thức vào ngày 26/04/2021.
1- Hướng dẫn đăng nhập vào Chương trình Đại hội Cổ đông: Tải về hướng dẫn
2- Link đăng nhập trực tiếp sự kiện  tại đây
(Link chỉ có thể truy cập từ 8:45 ngày 26/04/2021)

***Trường hợp, không đăng nhập được hoặc có bất cứ thắc mắc nào Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:
Hotline: 0767375800 hoặc 0904420410