Danh sách Ứng cử viên HĐQT và BKS Cty Cổ phần Văn hóa Tân Bình

nhiệm kỳ VI (2022 – 2027)

ALTA LOGO

Trích ngang lý lịch ứng cử viên HĐQT

Trích ngang lý lịch ứng cử viên BKS