GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

mau giay uy quyen tham du dai hoi co dong ALTA

Công ty CP Văn hóa Tân Bình kính gửi quý cổ đông Mẫu Giấy Ủy quyền Tham dự Đại hội cổ đông Thường Niên 2023.
Qúy cổ đông vui lòng mang theo giấy này khi đến tham dự ĐHCĐ năm 2023.