GIẤY XÁC NHẬN NGÀNH NGHỀ – NGÀY 14/12/2021

thông báo

Ngày 14/12/2021, Công ty CP Văn hóa Tân Bình đã thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

  • Thông tin doanh nghiệp đã được cập nhât vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
  • Bổ sung thêm 2 mã ngành:
    – 3511: Sản xuất điện (Chi tiết: Sản xuất điện năng lượng mặt trời (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân))
    – 3512: Truyền tải và phân phối điện (Chi tiết: Bán điện năng lượng mặt trời (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và xây dựng, vận hành thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)).