mau giay uy quyen tham du dai hoi co dong ALTA

mau giay uy quyen tham du dai hoi co dong ALTA
Công ty CP Văn hóa Tân Bình kính gửi quý cổ đông Mẫu Giấy Ủy quyền Tham dự Đại hội cổ đông Thường Niên 2018.
Qúy cổ đông vui lòng mang theo giấy này khi đến tham dự ĐHCĐ năm 2018.