THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

thong bao moi hoi dai hoi co dong thuong nien 2018
Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Văn hóa Tân Bình (ALTA) trân trọng kính mời Qúy Cổ đông tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2023 như sau:
  1. Địa điểm: Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới QUEEN PLAZA, 91B2 Phạm Văn Hai, Phường 3, Q.Tân Bình, Tp.HCM.
  2. Thời gian: 9h00 thứ tư, ngày 26 tháng 04 năm 2023