ALTA hddn dhcd truc tuyen 2020

ALTA hddn dhcd truc tuyen 2020

Để được tham dự Đại hội, xin Quý Cổ đông xem trước phần Hướng dẫn và bắt đầu đăng nhập chính thức vào ngày 26/06/2020.
1- Hướng dẫn đăng nhập vào Chương trình Đại hội Cổ đông:
Tải về hướng dẫn
2- Đường link để đăng nhập vào chương trình:
https://dhcd.alta.com.vn/#/login/WR6L1J

***Trường hợp, không đăng nhập được hoặc có bất cứ thắc mắc nào Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:
Hotline: 0767375800 hoặc 0904420410